Vår service Hotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Orsaker till ryckande kopplingar

När kopplingen rycker, så behöver inte nödvändigtvis din SACHS-koppling vara defekt.

En ryckande koppling måste inte automatiskt vara defekt. Här kan olika orsaker föreliggande – ett slitet motorlager eller en dålig motorjustering kan också förhindra jämn inkoppling av kopplingen.

En orsak kan också vara installation av fel kopplingslamell.

Kontrollera därför:

 • Rätt tilldelning av produkt
 • Hela omgivningen / alla punkter för slitage och rätt inställningar

Beläggningar lätt oljiga och fettade

Beläggningar lätt oljiga och fettade

Orsak:

 • För mycket fett på transmissionens ingångsaxel eller på styrlagret. Överflödigt fett avlägsnades inte (därmed fettläckage från navet).
 • Transmissions- och / eller motortätning skadad
 • Läcka på det hydrauliska manöverorganet

Resultat:

 • Även små olje- eller fettspår stör friktionsbeteendet och sålunda igångkörningsbeteendet vid ikoppling.

Navprofil skadat

Koppling navprofil skadat

Orsak:

 • Monteringsfel – transmissionsaxeln fördes med våld upp på navets tandning hos kopplingslamellen (lamellen centrerades inte under installationen).
 • Fel kopplingslamell

Resultat:

 • kopplingslamell rör sig ryckigt på transmissionsaxeln.

Anmärkning:

Kan också leda till separationssvårigheter.

Kopplingshuset skev

Kopplingshuset skev

Orsak:

 • Monteringsfel – fästskruvar inte sakkunnigt åtdragna under installation. Inte på växelvis korsvis.
 • Centrering av tryckplattan i svänghjulet har inte beaktats (centreringsstift på svänghjulet har inte beaktats).

Resultat:

 • Ensidig bortlyftning av kopplingens tryckplatta

Anmärkning:

Starkt utpräglat kan även separationsproblem hos kopplingen uppstå.

Tangentialbladfjäder deformerad (MX-tryckplattor för VW)

Tangentialbladfjäder deformerad, VW tryckplattor

Orsak:

 • Felaktig förvaring – fall hos kopplingen före eller under installationen
 • Felaktig låsning vid fastskruvning av kopplingen
 • Felaktigt mothåll vid fastskruvning av tryckplattan med t.ex. skruvmejsel

Resultat:

 • Ensidigt avstånd hos kopplingens tryckplatta

Anmärkning:

Kan också leda till separationssvårigheter

Viktigt:

Håll emot vevaxeln fram i motorn med lämplig skruvnyckel.

Slitna motor- / transmissionslager

Slitna transmissionslager

Orsak:

 • Förbrukad komponent

Resultat:

 • Uppträder vid igångkörning under kopplingsansättning och igångsättning av drivlina. Pseudo-hackning ("Bonanza-effekt").

Anmärkning:

Kontrollera principiellt dessa komponenter efter tecken på slitage.