Vår service Hotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Kopplingen delar sig

Om kopplingen inte delar sig, ligger orsaken inte nödvändigtvis hos kopplingen som sådan.

Här kan till exempel styrlagret ha fastnat, ofta är brister hos koppling-urtrampningsanordning ansvariga eller viktiga monteringsanvisningar har åsidosatts.

Kopplingen delar sig - Kontrollera därför:

 • Beaktades alla fackmannamässiga kontrollpunkter vid installation av kopplingen?
 • Kontroll av urtrampningsanordningen (Är inställningen bra? Slitna komponenter såsom hydraulik, kablar, vridningspunkter?)

Avvikelse i axelkast hos kopplingslamellen för stor

Avvikelse i axelkast hos kopplingslamellen för stor

Orsak:

 • Har böjts under transport eller vid installation av kopplingen, axelkast på ca. 0,5 mm har överskridits.

Resultat:

 • Det föreskrivna avståndet hos tryckplattan är inte längre tillräckligt för att säkerställa fullständig separation.

Anmärkning:

Varje kopplingslamell skall före installation kontrollera för avvikelse från jämn gång resp. sidokast.

Nötningsrost i navprofilen hos kopplingslamellen

Nötningsrost i navprofilen hos kopplingslamellen

Orsak:

 • Vid installation av kopplingslamellen fettades nav eller transmissionsaxeln var smord felaktigt

Resultat:

 • Kopplingslamellen blir hängande på transmissionens ingångsaxel och glider inte där: kopplingsbeläggningen har så fortfarande kontakt med friktionsytan på svänghjulet. I inledningsskedet blir först en hackande koppling märkbar.

Anmärkning:

Använd alltid SACHS högpresterande fett, art.nr. 4200 080 050.

Navprofilen hos kopplingslamellen är skadad

Navprofilen hos kopplingslamellen är skadad

Orsak:

 • Monteringsfel, vid installation sammanfogas med våld transmissionens ingångsaxel och navet i kopplingslamellen (kopplingslamellen blev inte centrerad vid installationen).

Resultat:

 • Kopplingslamellen klämmer och glider inte lätt på transmissionens ingångsaxel.

Anmärkning:

Centrera kopplingslamellen vid installation av kopplingen med erforderligt verktyg, trä på transmissionsaxeln försiktigt.

Kopplingslamell "tallriksformad" (välvd)

SACHS Kopplingslamell tallriksformad

Orsak:

 • Skev av stark överhettning, delar av stål har färgats blå.
 • Monteringsfel, stött våldsamt med till navet hos kopplingslamellen mot transmissionsaxeln under installationen. Bärande plåt har böjts av transmissionsaxeln.

Resultat:

 • Det föreskrivna avståndet hos kopplingens tryckplatta räcker inte till för att möjliggöra tillfredsställande separation av kopplingen.

Anmärkning:

Orsakar också separationsproblem på grund av för litet avstånd hos tryckplattan.

Beläggningsfjädrar eller drivplåt brutna

Beläggningsfjädrar eller drivplåt brutna

Orsak:

 • Vinkel- eller parallellförskjutning mellan motor och transmission.
 • Felaktig eller saknad styrlager.
 • Brott genom hävarmsverkan, oavsiktlig sänkning av motorn eller transmission, även om transmissionsaxel fortfarande sitter i navet hos kopplingslamellen.

Resultat:

 • Kopplingslamellen har ett överdrivet stort axelkast.

Navprofil hos kopplingslamellen urslagen / gradbildning

Navprofil hos kopplingslamellen urslagen, gradbildning

Orsak:

 • Transmissionens ingångsaxel har för mycket spel eller styrs inte
 • Tumlande rörelse orsakad av en paralell- eller vinkelförskjutning mellan motor och transmission på grund av icke-centrerad kopplingsklocka och vevhusfläns.
 • Styrlager defekt eller saknad

Resultat:

 • Navet hos kopplingslamellen har fastnat eller klämts på transmissionens ingångsaxel.

Anmärkning:

Kan även leda till missljud.

Kopplingsbelägg flisat / övervarvat

SACHS Kopplingsbelägg flisat, övervarvat

Orsak:

 • Kört med hög rullhastighet, med låg växel och nertryckt kopplingspedal, kopplingslamellen har därmed överskridit bristningsvarvtalet.
 • Växlingsfel – felväxling från hög till för låg växel.

Resultat:

 • Fragment från kopplingsbeläggningen har klämts fast i svänghjulet resp. huset till tryckplattan.

Anmärkning:

Denna skada är oberoende av motorvarvtalet, varvtalet hos transmissionens huvudaxel är avgörande. Bristningsvarvtalet hos kopplingsbeläggningen är ungefär dubbelt så hög som det maximala motorvarvtalet. Överhettade beläggningar bristar redan tidigare.

Förstörda torsionsdämpare på grund av överbelastning

Förstörda torsionsdämpare på grund av överbelastning

Orsak:

 • Extremt ojämn motorgång / felaktig motorinställning.
 • Körning med låg hastighet – körning med hög växel vid låg hastighet och full belastning. Vid sådan körning
  överbelastas torsionsdämparna.
 • Defekt urtrampningsanordning, rycksvängningar skadar torsionsdämparen.
 • Slitna leder i drivlinan
 • Fel kopplingslamell

Resultat:

 • Fragment från kopplingslamellen slungas utåt och kläms fast i i kopplingsbeläggning.

Deformerade eller böjda tangentialbladfjädrar

Deformerade eller böjda tangentialbladfjädrar

Orsak:

 • Extreme tryckbelastning genom
  • felaktig bogsering (bogsering i ettans eller tvåans växel)
  • Växlingsfel
  • Handhavandefel i provbänk / dynamometer
 • Spel i drivlinan (ex.vis utslagen Hardy-skiva (BMW))
 • Har böjts under installationen av kopplingen
 • Felaktig låsning vid fastskruvning av kopplingen

Resultat:

 • Kopplingens tryckplatta lyfter inte tillräckligt.

Membranfjäder berör torsionsdämpare vid urtrampning

Membranfjäder berör torsionsdämpare vid urtrampning

Orsak:

 • Tillåten urtrampningsavstånd överskrids.
 • Fel kopplingslamell installerad.

Resultat:

 • Membranfjäder tar med kopplingslamell

Anmärkning:

Orsakar även missljud.

Membranfjäderspets / urtrampningsspakar utslitna

Kopplings tryckplatta membranfjäderspets - urtrampningsspakar utslitna

Orsak:

 • Centrering av motorn till transmissionen inte bra
 • Styrrör för urtrampningsanordningen böjt
 • Som ett resultat av saknad spel i urtrampningslagret är urtrampningslagret blockerat.
 • Urtrampningslager trögrörligt

Resultat:

 • Permanent excentrisk start av koppling-urtrampningsanordningen till membranfjäderspetsar över det självcentrerade måttet. Detta leder till förslitning genom de relativa rörelserna. Samma fenomen kan också uppträda vid urtrampningsspakarna.

Kopplingens tryckplatta bruten / extrem överhettning

SACHS Kopplingens tryckplatta bruten, extrem överhettning

Orsak:

 • Överhettning av tryckplattan på grund av långvarig slirning av kopplingen
 • Brister hos urtrampningsanordningen, t.ex. tröghet eller saknad kopplingsspel eller koppling-slavcylinder defekt.
 • Kopplingens tryckplatta har otillräcklig kontaktkraft
 • Glidning av kopplingen på grund av slitna beläggningar
 • Kopplingsbelägg oljigt eller fettat.
 • Djupet hos svänghjulet för stort

Resultat:

 • Tryckplatta lyfter inte tillräckligt.

Ändplattan deformerad (MX-tryckplatta för VW, Audi, Seat, Skoda)

Ändplattan deformerad, MX-tryckplatta för VW

Orsak:

 • Fel kopplingstryckplatta installerad.
 • Positionering av ändplatta / tryckplatta till svänghjulet centreringsstift fel.

Resultat:

 • Kopplingshuset har blivit så kraftigt förvrängt att kopplingens tryckplatta inte kan lyftas tillräckligt.

Fördämpare hos kopplingslamellen förstörd

Fördämpare hos kopplingslamellen förstörd

Orsak:

 • Våldsam stöt med navet hos kopplingslamellen mot transmissionsaxeln under installationen.

Resultat:

 • Den stora förstörelsen leder till bortfall av kopplingsfunktionaliteten.

Anmärkning:

Torsionsdämpningsanordningen med flera steg har en komplex, finlemmad uppbyggnad. Var därför särskilt försiktig vid installationen.