Nasz serwis telefoniczny: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Warunki

§ 1 Tożsamość umawiającej się strony
Państwa partnerem umownym dla wszystkich zamówień jest S-Performance GmbH (adres do wezwań znajduje się na końcu AGB).
 

§ 2 Zamówienie i zawarcie umowy
1. dokonują Państwo zamówienia w naszym sklepie poprzez: dodanie towaru do koszyka, wprowadzenie danych dotyczących dostawy i płatności, sprawdzenie wpisów na stronie kontrolnej (w szczególności adresu do faktury i dostawy, sposobu płatności). Tam również można skorygować swoje wpisy klikając na przyciski "zmień". Za pomocą kliknięcia na "wyślij zamówienie" możesz zakończyć zamówienie.

2. po wysłaniu otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i podaniem jego danych (potwierdzenie odbioru). Tym samym umowa sprzedaży jeszcze się nie zerwała. Potwierdza się tylko, że otrzymaliśmy twoje zamówienie. Najpóźniej do momentu dostarczenia towaru otrzymają Państwo od nas wszystkie informacje o kliencie, które należy wydrukować do swojej dokumentacji.

3. Przedstawienie produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, lecz niewiążącym katalogiem internetowym. Zastrzegamy sobie prawo do popełniania błędów. Klikając na przycisk "Wyślij zamówienie" składacie Państwo wiążące zamówienie na towar znajdujący się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje niezwłocznie po jego wysłaniu i nie stanowi przyjęcia zamówienia. Możemy przyjąć Twoje zamówienie, wysyłając potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną lub dostarczając towar w ciągu pięciu dni.


§ 3 Przechowywanie tekstu umowy
Twoje zamówienie będzie przez nas przechowywane. W przypadku utraty danych zamówienia, prosimy o kontakt mailowy/faksowy/telefoniczny. Chętnie prześlemy Państwu kopię danych zamówienia. Językiem umowy jest niemiecki.


§ 4 Obszar dostawy i klientela
Zamówienia i dostawy są generalnie możliwe na całym świecie. Jednakże kilka obszarów jest wykluczonych z powodów technicznych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszą gorącą linią w celu wyjaśnienia ewentualnej dostawy do Państwa okolicy.


§ 5 Ceny i oferty ograniczone
1 Wszystkie ceny są cenami dla konsumentów końcowych, zawierają podatek od wartości dodanej i nie zawierają kosztów wysyłki. Obowiązuje cena w momencie składania zamówienia.

2 Należy pamiętać, że oferty w naszym sklepie internetowym mogą być ograniczone w czasie. Szczegóły wynikają z odpowiedniego opisu produktu. Pomimo starannego magazynowania, może się zdarzyć, że artykuł z oferty specjalnej zostanie wyprzedany szybciej niż oczekiwano. Dlatego nie dajemy żadnej gwarancji dostawy. Obowiązuje zasada: tylko do wyczerpania zapasów.

3. w przypadku dostaw do krajów spoza UE będą pobierane dodatkowe cła, podatki i opłaty. Dalsze informacje na temat opłat celnych można znaleźć na przykład na stronie http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE, a na temat podatku od sprzedaży importowej na stronie http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do oraz, w szczególności w przypadku Szwajcarii, na stronie http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

4. podatek od towarów i usług w przypadku dostaw za granicę: Dostawy w ramach UE: naliczamy VAT według stawki krajowej (obecnie 19%, księgowość 7%). Ten krajowy podatek VAT jest już wliczony w ceny w sklepie. W kraju przeznaczenia nie jest pobierany żaden dodatkowy podatek. Dostawy poza UE: Firma transportowa potwierdza eksport i nie pobieramy podatku VAT.


§ 6 Płatność
Oferujemy następujące metody płatności: 

- Płatność za pobraniem: Płatność za pobraniem jest możliwa tylko na terenie Niemiec. Tutaj obliczamy dopłatę w wysokości 5,00 €. Całą kwotę faktury płacisz bezpośrednio do posłańca, który dostarcza towar.

- gotówką z góry:
- gotówką z góry W przypadku zamówień z zagranicy dostarczamy tylko gotówką z góry.
- przez PayPal


§ 7 Terminy dostaw
O ile nie uzgodniono inaczej lub nie określono inaczej w artykule, dostarczamy w ciągu 5 dni roboczych (dni robocze, z wyłączeniem dni świątecznych) od zawarcia umowy lub od daty zlecenia płatności w banku przez klienta. Większość artykułów wymienionych w tym sklepie internetowym znajduje się w magazynie i jest od razu dostępna. Ponieważ jednak nie oferujemy towarów masowych, po stronie naszych dostawców mogą wystąpić wąskie gardła dostaw, zwłaszcza przed rozpoczęciem sezonu sportów motorowych. Opóźnienia w dostawie są wtedy nieuniknione. W przypadku wystąpienia opóźnienia poinformujemy Państwa o tym niezwłocznie. Wspólnie znajdziemy wtedy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Twoje roszczenia prawne pozostają nienaruszone.

§ 8 Regulacja kosztów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówień konsumenckich
Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Ewentualną utratę wartości towaru trzeba będzie pokryć tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonowania.

§ 9 Polityka anulowania rezerwacji 

Prawo do odstąpienia od umowy

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wskazana przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem, wzięli lub weszli w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (S-Performance GmbH, Retourenabwicklung, Buxtehuder Str. 112b, 21073 Hamburg, Niemcy) poprzez wyraźne oświadczenie (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odwołania, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia 
Jeżeli odwołają Państwo niniejszą Umowę, zwrócimy Państwu wszystkie płatności otrzymane od Państwa, w tym opłaty za dostawę (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa innej metody dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż czternaście dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odwołaniu niniejszej Umowy. W celu dokonania tego zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczycie nam Państwo dowodu, że zwróciliście towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli wysyłają Państwo towary przed upływem terminu czternastu dni. Osoba ta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Za utratę wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności. 

Zawiadomienie o nieistnieniu prawa do odstąpienia od umowy 
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów sprzedaży na odległość: - w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i w przypadku których indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta jest decydujące lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta, - w przypadku dostawy towarów, które po dostawie zostały nieodłącznie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter.


§ 10 Rezerwacje
Z wieloma z produktów oferowanych w tym sklepie internetowym zwracamy się do specjalistów. Produkty te często nie zawierają instrukcji montażu. Aby zapobiec niewłaściwemu i nieprawidłowemu użytkowaniu, produkty mogą być instalowane wyłącznie przez specjalistów lub w specjalistycznych warsztatach. Również z powodu błędów, których nie można wykluczyć, oraz niejednoznacznych przydziałów, przydział części oraz podstawowa i specjalna przydatność dla danego pojazdu i odpowiedniego celu użytkowania muszą być przed każdym montażem jednoznacznie określone przez specjalistę. Decydujące znaczenie mają tu numery części OE zawarte w opisie produktu: aby odczytać numer OE, może być konieczne usunięcie wadliwego elementu. Numer OE można również uzyskać w oddziale producenta pojazdu. Jeśli nie ma wątpliwości, że dana część została znaleziona, nie wolno jej instalować. W przypadku dopuszczania do eksploatacji w publicznym ruchu drogowym miarodajne są tylko certyfikaty ABE lub TÜV należące do danego wyrobu oraz wszelkie warunki w nich zawarte. Jednak większość produktów wymienionych w tym sklepie jest produkowana i oferowana do użytku w sportach motorowych, a zatem - o ile nie zaznaczono inaczej - nie posiadają one zezwolenia na użytkowanie w publicznym ruchu drogowym.


§ 11 Gwarancja
1 Stosuje się przepisy ustawowe. Roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu w ciągu 2 lat od daty dostawy towaru. Warunkiem wstępnym dla roszczeń gwarancyjnych jest to, że wada nie została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem i obróbką lub nadmiernym obciążeniem.

2. Oprócz przepisów prawnych obowiązują następujące warunki: Jeśli dostarczony przez nas produkt jest wadliwy, mogą Państwo najpierw zażądać usunięcia wady lub dostarczenia produktu wolnego od wad (wykonanie uzupełniające). Możemy odrzucić wybrany przez Państwa rodzaj świadczenia uzupełniającego, jeśli jest to możliwe tylko po nieproporcjonalnie wysokich kosztach. W szczególności należy wziąć pod uwagę wartość produktu w stanie wolnym od wad, znaczenie wady oraz kwestię, czy można się odwołać do tańszego rodzaju późniejszego wykonania bez istotnych dla Państwa wad, np. w przypadku różnic w kosztach wynoszących 10% i więcej. W tym przypadku Twoje roszczenie jest ograniczone do innego rodzaju późniejszego wykonania. Możemy również odmówić z powodu nieproporcjonalnie wysokich kosztów, np. jeśli przekraczają one cenę zakupu lub wartość produktu wolnego od wad. Jeśli dostarczymy produkt wolny od wad w celu późniejszego wykonania, Klient zobowiązany jest do zwrotu wadliwego produktu i zapłaty odszkodowania za wartość poprzedniego użytkowania. Ta rekompensata zostanie przez nas uwzględniona w cenie produktu wolnego od wad. Do określenia wartości użytkowej stosuje się proporcjonalną liniową redukcję wartości w porównaniu z rzeczywistym okresem użytkowania i przewidywanym całkowitym okresem użytkowania. Jeśli świadczenie uzupełniające nie powiodło się lub jeśli odmówiliśmy obu rodzajów świadczenia uzupełniającego, Klient może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu. Jeśli zdecydują się Państwo na odstąpienie od umowy, otrzymają Państwo w zamian cenę zakupu po zwrocie wadliwego produktu, z uwzględnieniem odszkodowania za wartość poprzedniego użytkowania wadliwego produktu.

3) Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Wiele z naszych części przeznaczonych do sportów motorowych jest - w zależności od ich przeznaczenia - zaprojektowanych z myślą o maksymalnej wydajności i ekstremalnych obciążeniach przy krótkiej żywotności. Dzięki temu części te mogą być "zużyte" po krótkim czasie bez żadnych wad materiałowych.

4. jeżeli dostarczone artykuły powinny wykazywać oczywiste wady materiałowe, produkcyjne lub transportowe, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie takich wad do nas lub przewoźnika, który dostarcza artykuły. Klient nie jest do tego zobowiązany i nie stanowi to warunku koniecznego do dochodzenia roszczeń. W przeciwnym razie nie możemy jednak dochodzić żadnych roszczeń wobec przewoźnika. Przestrzeganie powyższego postanowienia nie ma wpływu na Twoje roszczenia prawne, jeśli złożyłeś zamówienie w celach prywatnych jako konsument.


§ 12 Ograniczenie odpowiedzialności
Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbania w zakresie obowiązków, chyba że dotyczy to szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia albo gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto, odpowiedzialność za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie klient może się regularnie powoływać, pozostaje nienaruszona. To samo odnosi się do naruszenia obowiązków przez jego zastępców.

§ 13 Miejsce jurysdykcji
1) Miejscem wykonania i sądem właściwym dla obu stron umowy jest - jeśli klient jest kupcem lub z innych powodów prawnych jest sklasyfikowany jako kupiec w niemieckim kodeksie handlowym (HGB) - siedziba naszej firmy, również w postępowaniu wekslowym i czekowym.

2) W kontaktach z konsumentami końcowymi we Wspólnocie Europejskiej może być również stosowane prawo miejsca zamieszkania konsumenta końcowego, pod warunkiem że przepisy prawa konsumenckiego są obowiązkowe. Jeżeli prywatny konsument końcowy nie zamieszkuje na terytorium Wspólnoty Europejskiej, naszym miejscem jurysdykcji jest miejsce prowadzenia działalności.


§ 14 Adres/druk

Adres:
S-Performance GmbH - Buxtehuder Str. 112b - D-21073 Hamburg 
Telefon 040/3999 211-8 - Fax 040/3999 211-9

Dyrektor zarządzający: Bodo Schürmann
Numer identyfikacji podatkowej VAT DE275815907
Nr podatku: 15/142/13629

E-mail info@s-performance.net

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 podajemy następujący link do Alternatywnego Rozwiązywania Sporów w Sprawach Konsumenckich (Dyrektywa ADR): Do biura pojednawczego http://ec.europa.eu/consumers/odr/