Nasz serwis telefoniczny: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Przyczyny ślizgania się sprzęgła

Przyczyny ślizgającego się sprzęgła są wielorakie.

Ślizganie się sprzęgła może mieć różne przyczyny. Oprócz tarczy dociskowej sprzęgła i tarczy sprzęgła, często przyczyną jest nieprawidłowo działający system wyłączania sprzęgła. Źródłem błędu może być również nieprawidłowa obróbka koła zamachowego lub niewłaściwy montaż sprzęgła.

Dlatego należy również sprawdzić:

 • Zużycie systemu zwalniającego, płynna praca, regulacja
 • Przyporządkowanie elementów sprzęgła do pojazdu
 • Nieprawidłowo obrobione koło zamachowe

Zużyte okładziny główek nitów

Zużyte okładziny główek nitów

Przyczyna:

 • Zużycie okładziny - normalne zużycie spowodowane warunkami środowiska pracy
 • Wysoka częstotliwość rozruchu / błędy eksploatacyjne
 • Kontynuacja eksploatacji pojazdu mimo ślizgającego się sprzęgła
 • Błąd podczas jazdy - zbyt długie tarcie sprzęgła
 • Brak płynności działania sprzęgła po jego naciśnięciu
 • Uszkodzony system wyłączania lub brak prawidłowego wyregulowania lub ustawienia systemu uruchamiania
 • Nieprawidłowe sprzęgło

Następstwa:

 • Brak pełnego docisku tarczy dociskowej sprzęgła

Pokrycia zbyt intensywnie nasmarowane

Pokrycia zbyt intensywnie nasmarowane

Przyczyna:

 • Nadmiar smaru na zębatkach wału przekładni (wyciek smaru z piasty)
 • Uszkodzony pierścień uszczelniający wał na silniku lub przekładni
 • Nieszczelność przy hydraulicznym uruchamianiu

Następstwa:

 • Redukcja współczynnika tarcia okładzin

Spalona lub rozpuszczona okładzina sprzęgła

Spalona lub rozpuszczona okładzina sprzęgła

Przyczyna:

 • Ciągłe tarcie sprzęgła
 • Jazda na zbyt wysokim biegu
 • Zbytu dużo oleju na okładzinach (uszkodzony pierścień uszczelniający wału)
 • Niewystarczająca siła docisku płyty dociskowej sprzęgła
 • Usterki w systemie zwalniającym - brak luzu sprzęgła, dlatego ciężko pracuje.
 • Zbyt intensywne olejowanie / smarowanie
 • Głębokość koła zamachowego zbyt duża

Następstwa:

 • Spoiwo powlekające zostało poważnie uszkodzone w wyniku przegrzania

Rowki okładzinowe po stronie koła zamachowego tarczy sprzęgła

Rowki okładzinowe po stronie koła zamachowego tarczy sprzęgła

Przyczyna:

 • Koło zamachowe nie zostało odnowione
 • Nieobrobiony bieżnik na kole zamachowym

Następstwa:

 • Redukcja tarcia okładziny sprzęgła

Uwagi:

W przypadku nowej tarczy sprzęgła, okładzina początkowo ma tylko zewnętrzną powierzchnię (promień tarcia jest większy ze względu na osłoniętą powierzchnię cierną płyty stykowej). Oznacza to, że nowe części zapewniają pełną wydajność transmisji nawet przed ich całkowitym uruchomieniem. Znak jakości! Brak błędu!

Przegrzana płyta dociskowa sprzęgła

Przegrzana płyta dociskowa sprzęgła

Przyczyna:

 • Ciągłe tarcie sprzęgła
 • Grubość powłoki poniżej granicy zużycia
 • Zbyt intensywne olejowanie / smarowanie
 • Brak luzu łożyska zwalniającego
 • Usterki w systemie zwalniającym - brak luzu sprzęgła, dlatego ciężko pracuje.
 • Sprzęgło pracujące częściowo w stanie rozłączonym
 • Nadmierna głębokość w kole zamachowym - błąd podczas obróbki

Następstwa:

 • Obniżenie współczynnika tarcia okładzin. Ze względu na niską siłę nacisku, stałe ślizganie sprzęgła powoduje przekroczenie zdolności pochłaniania ciepła. Skutkiem tego jest przegrzanie.

Stopione końcówki sprężyn membranowych

Stopione końcówki sprężyn membranowych

Przyczyna:

 • Zużycie systemu uruchamiającego w wyniku braku luzu łożyska zwalniającego, łożysko zwalniające zostało zablokowane.
 • Odkształcona rura prowadząca
 • Sztywność łożyska zwalniającego, zbyt duże obciążenie wstępne mechanizmu zwalniającego

Następstwa:

 • Siła zacisku jest blokowana przez mechanizm zwalniający i częściowo anulowana przez wysokie napięcie wstępne.

Uszkodzona sprężyna membranowa płyty dociskowej

Uszkodzona sprężyna membranowa płyty dociskowej

Przyczyna:

 • Naciśnięcie i/lub przekroczenie dopuszczalnego skoku zwalniacza.

Następstwa:

 • Siła nacisku na sprężynę membrany nie ma już wymiaru konstrukcyjnego.

Uwagi:

Powoduje również problemy z oddzielaniem z powodu niedostatecznego unoszenia się tarczy dociskowej sprzęgła.

Stopniowe zużycie krzywek prowadzących

Stopniowe zużycie krzywek prowadzących

Przyczyna:

 • Stały lub mimośrodkowy rozruch łożyska zwalniającego na pierścieniu zwalniającym lub przy dźwigniach zwalniających.

Następstwa:

 • Siła nacisku nie jest już skuteczna, ponieważ dźwignie zwalniające pozostają w połączeniu z krzywkami prowadzącymi.