Onze servicehotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Oorzaken voor slippende koppelingen

De oorzaken van het slippen van de koppeling zijn veelzijdig.

Een slippende koppeling kan verschillende oorzaken hebben. Naast de koppelingsdrukplaat en de koppelingsplaat is het ontkoppelsysteem van de koppeling vaak de reden. Andere oorzaken kunnen een verkeerd bewerkt vliegwiel of de montage van een verkeerde koppeling zijn.

Controleer daarom:

 • Slijtage van het ontkoppelingssysteem, soepele werking, afstelling
 • Toewijzing van de koppelingsonderdelen aan het voertuig
 • Vliegwiel correct verwerkt

Voeringen tot aan klinknagelkoppen afgesleten/versleten

Voeringen tot aan klinknagelkoppen versleten

Oorzaak:

 • Voeringsslijtage - Normale slijtage door bedrijfsomstandigheden
 • Hoge optrekfrequentie/bedieningsfouten
 • Ondanks de slippende koppeling werd nog in het voertuig gereden
 • Rijfout - Te lang laten slippen van de koppeling
 • Bedienen van de koppeling gaat moeilijk
 • Defect ontkoppelingssysteem of bedieningssysteem niet correct in- of afgesteld
 • Verkeerde koppeling

Resultaat:

 • Geen volledig drukvermogen van de koppelingsplaat beschikbaar

Te veel olie of vet op de voeringen

Te veel olie of vet op de voeringen

Oorzaak:

 • Te veel vet op de naaf - Overtollig vet op de vertanding van de aandrijfas is niet verwijderd (hierdoor lekt vet uit de naaf)
 • Asafdichtring op de motor of de versnellingsbak defect
 • Lekkage bij hydraulische bediening

Resultaat:

 • Wrijvingsreductie van de voeringen

Verbrande of opgeloste koppelingsvoering

Verbrande of opgeloste koppelingsvoering

Oorzaak:

 • Continu laat slippen van de koppeling
 • Starten in een te hoge versnelling
 • Te veel olie op de voeringen (defecte asafdichtingsring)
 • Onvoldoende aandrukvermogen van de koppelingsplaat
 • Defecten in het ontkoppelingssysteem - geen speling in de koppeling, daardoor moeilijk te bewegen
 • Oliën/smering
 • Te grote vliegwieldiepte

Resultaat:

 • Het bindmiddel van de voering is door oververhitting ernstig beschadigd.

Voeringsgroeven aan de vliegwielzijde van de koppelingsplaat

Voeringsgroeven aan de vliegwielzijde van de koppelingsplaat

Oorzaak:

 • Vliegwiel is niet vervangen
 • Profielen op het vliegwiel niet opnieuw bewerkt

Resultaat:

 • Wrijvingsreductie van de koppelingsvoering

Opmerking:

Bij een nieuwe koppelingsplaat draagt de voering aanvankelijk alleen het buitenoppervlak (grotere wrijvingsradius door het afgeschermde wrijvingsoppervlak van de drukplaat). Dit betekent dat nieuwe onderdelen volledig transmissieprestaties leveren, nog voordat ze volledig zijn ingeschakeld. Kwaliteitsmerk! Geen fouten!

Oververhitte koppelingsdrukplaat

Oververhitte koppelingsdrukplaat

Oorzaak:

 • Continu laat slippen van de koppeling
 • Dikte van de voering onder de slijtagegrens
 • Oliën/smering
 • Ontbrekende speling van het ontkoppelingslager
 • Defecten in het ontkoppelingssysteem - geen speling in de koppeling, daardoor moeilijk te bewegen
 • Koppeling liep gedeeltelijk in ontkoppelde toestand
 • Te grote vliegwieldiepte - Fout bij de bewerking

Resultaat:

 • Wrijvingsreductie van de voeringen. Door het geringe aandrukvermogen, wordt door het constant slippen van de koppeling de warmteabsorptiecapaciteit overschreden. Het resultaat is oververhitting.

Membraanveerpunten ingebracht

Membraanveerpunten ingebracht

Oorzaak:

 • Door veroudering van het bedieningssysteem, als gevolg van ontbrekende ontkoppeling van de lagerspeling, is het ontkoppelingslager geblokkeerd.
 • Geleidingsbuis ingebouwd
 • Bewegen van het ontkoppelingslager gaat moeilijk, voorbelasting van het koppelingsdruklager te hoog

Resultaat:

 • Het effect van het drukvermogen wordt geblokkeerd doordat het koppelingsdruklager blijft hangen en wordt gedeeltelijk tenietgedaan door de hoge voorbelasting.

Gebroken membraanveer van de drukplaat

Gebroken membraanveer van de drukplaat

Oorzaak:

 • Te ver indrukken en/of overschrijden van de toegestane ontkoppelingsweg.

Resultaat:

 • Het aandrukvermogen op de membraanveer heeft niet langer de constructieve ontwerpgrootte.

Opmerking:

Veroorzaakt ook ontkoppelproblemen door onvoldoende loskomen van de koppelingsdrukplaat.

Traploze geleidingsnokken geïntegreerd

Traploze geleidingsnokken geïntegreerd

Oorzaak:

 • Permanente of excentrische start van het ontkoppelingslager aan de ontkoppelingsring of aan de ontkoppelingshendels.

Resultaat:

 • Het aandrukvermogen werkt niet meer, omdat de ontkoppelingshendels bij het ontkoppelen aan de nokken van de geleider blijven vastzitten.