Onze servicehotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Algemene voorwaarden

§ 1 Identiteit van de contractant
Uw contractpartner voor alle bestellingen is S-Performance GmbH (voor het adres van de dagvaarding zie einde AGB).
 

§ 2 Bestelling en sluiting van de overeenkomst
1. u bestelt in onze winkel door: artikelen aan de winkelwagen toe te voegen, uw leverings- en betalingsgegevens in te voeren, uw gegevens op de controlepagina te controleren (met name factuur- en afleveradres, betaalwijze). Daar kunt u ook uw invoer corrigeren door op de knoppen "wijzigen" te klikken. Met de klik op "bestelling verzenden" kunt u uw bestelling afronden.

2. na verzending ontvangt u een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling bij ons wordt bevestigd en waarin de gegevens worden vermeld (ontvangstbevestiging). De koopovereenkomst komt daardoor nog niet tot stand. Het is alleen bevestigd dat we uw bestelling hebben ontvangen. Uiterlijk tot aan de levering van de goederen ontvangt u van ons alle klantgegevens, die u voor uw administratie dient af te drukken.

3. de weergave van de producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Wij behouden ons het recht voor om fouten te maken. Door te klikken op de knop "Bestelling verzenden" plaatst u een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje. De bevestiging van ontvangst van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling en houdt geen aanvaarding van het contract in. Wij kunnen uw bestelling accepteren door het sturen van een orderbevestiging per e-mail of door het leveren van de goederen binnen vijf dagen.


§ 3 Opslag van de contracttekst
Uw bestelling wordt door ons opgeslagen. Als u de gegevens van uw bestellingen verliest, neem dan contact met ons op via e-mail/fax/telefoon. Wij sturen u graag een kopie van de gegevens van uw bestelling. De contracttaal is Duits.


§ 4 Leveringsgebied en klantenkring
Bestellingen en leveringen zijn over het algemeen wereldwijd mogelijk. Enkele gebieden zijn echter om technische redenen uitgesloten. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met onze hotline om een mogelijke levering bij u in de buurt te verduidelijken.


§ 5 Prijzen en beperkte aanbiedingen
1 Alle prijzen zijn eindconsumptieprijzen, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en exclusief verzendkosten. De prijs op het moment van de bestelling is van toepassing.

2 Houd er rekening mee dat de aanbiedingen in onze online shop beperkt kunnen zijn in de tijd. De details vloeien voort uit de desbetreffende productbeschrijving. Ondanks zorgvuldige bevoorrading kan het voorkomen dat een speciaal aanbiedingsartikel sneller uitverkocht is dan verwacht. Wij geven dan ook geen enkele leveringsgarantie. Het volgende is van toepassing: Alleen zolang de voorraad strekt.

3. voor leveringen aan niet-EU-landen worden aanvullende rechten, belastingen en vergoedingen in rekening gebracht. Meer informatie over de douanerechten is bijvoorbeeld te vinden op http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE en over de invoerbelasting op http://auskunft.eztonline.de/ezto/Welcome.do en, specifiek voor Zwitserland, op http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

4. belasting over de toegevoegde waarde voor leveringen in het buitenland: Leveringen binnen de EU: Wij rekenen BTW aan tegen het binnenlandse tarief (momenteel 19%, boeken 7%). Deze binnenlandse BTW is al in de winkelprijzen inbegrepen. In het land van bestemming wordt geen verdere belasting geheven. Leveringen buiten de EU: Het transportbedrijf bevestigt de export en wij berekenen geen BTW.


§ 6 Betaling
Wij bieden de volgende betalingsmethoden aan: 

- Rembours: Rembours is alleen mogelijk binnen Duitsland. Hier berekenen we een toeslag van 5,00 €. U betaalt het volledige factuurbedrag rechtstreeks aan de koerier die de goederen levert.

- met contant geld vooraf:
- Voor bestellingen uit het buitenland leveren wij alleen contant vooraf.
- via PayPal


§ 7 Leveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen of anders vermeld op het artikel, leveren wij binnen 5 werkdagen (weekdagen, met uitzondering van feestdagen) na het sluiten van de overeenkomst of de datum van de betalingsopdracht bij de bank door de klant. De meeste artikelen in deze webshop zijn op voorraad en direct leverbaar. Omdat wij geen bulkgoederen aanbieden, kunnen er echter knelpunten ontstaan bij de levering, vooral voor het begin van het motorsportseizoen, van onze leveranciers. Vertragingen in de levering zijn dan onvermijdelijk. Mocht er zich een vertraging voordoen, dan zullen wij u daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Samen vinden we dan de beste oplossing voor u. Uw juridische claims blijven onaangetast.

§ 8 Kostenregeling voor het herroepingsrecht voor bestellingen van consumenten
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en werking.


§ 9 Annuleringsbeleid 

Herroepingsrecht

Als consument heeft u het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (S-Performance GmbH, Retourenabwicklung, Buxtehuder Str. 112b, 21073 Hamburg, Duitsland) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping 
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit. 

Kennisgeving van het niet bestaan van het herroepingsrecht 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand: - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, - voor de levering van goederen indien deze door hun aard na de levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.


§ 10 Reserveringen
Met veel van de producten die in deze online shop worden aangeboden, wenden wij ons tot specialisten. De producten bevatten vaak geen installatie-instructies. Om misbruik en verkeerd gebruik te voorkomen, mogen de producten alleen door specialisten of in gespecialiseerde werkplaatsen worden geïnstalleerd. Ook wegens niet uit te sluiten fouten en onduidelijke toewijzingen moeten de toewijzing van onderdelen en de basis- en speciale geschiktheid voor het betreffende voertuig en het betreffende gebruiksdoel vóór elke installatie door een specialist onomstotelijk worden vastgesteld. De OE-onderdeelnummers binnen de productbeschrijving zijn in dit opzicht doorslaggevend: het kan zijn dat het defecte onderdeel moet worden verwijderd om het OE-nummer te kunnen aflezen. U kunt het OE-nummer ook verkrijgen bij een filiaal van uw voertuigfabrikant. Als er geen twijfel over bestaat dat het onderdeel in kwestie is gevonden, mag het niet worden geïnstalleerd. Voor goedkeuringen voor gebruik in het openbare wegverkeer is alleen het ABE- of TÜV-certificaat van het betreffende product en de daarin opgenomen voorwaarden bindend. De meeste van de in deze shop genoemde producten worden echter vervaardigd en aangeboden voor gebruik in de autosport en hebben daarom - tenzij anders vermeld - geen goedkeuring voor gebruik in het openbare wegverkeer.


§ 11 Garantie
1 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. Uw garantieclaims verjaren binnen 2 jaar na levering van de goederen. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het gebrek niet is ontstaan door ondeskundig gebruik en behandeling of door overbelasting.

2. naast de wettelijke voorschriften gelden de volgende voorwaarden: Als het door ons geleverde product defect is, kunt u eerst de verwijdering van het defect of de levering van een defectvrij product (aanvullende prestatie) eisen. Wij kunnen het door u gekozen type aanvullende prestatie weigeren als dit alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. In het bijzonder moet rekening worden gehouden met de waarde van het product in een defectvrije toestand, de betekenis van het defect en de vraag of de minder dure vorm van latere prestaties zonder noemenswaardige nadelen voor u kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld in het geval van kostenverschillen van 10% en meer. In dit geval is uw vordering beperkt tot het andere type van latere uitvoering. Wij kunnen dit ook weigeren vanwege onevenredige kosten, bijvoorbeeld als deze hoger zijn dan de aankoopprijs of de waarde van het defecte product. Als wij een product zonder gebreken leveren met het oog op latere prestaties, moet u het defecte product retourneren en de waarde van het vorige gebruik vergoeden. Deze vergoeding wordt door ons verrekend in de prijs van het defecte product. Voor de bepaling van de waarde van het gebruik is de pro rata lineaire vermindering van de waarde in vergelijking met de werkelijke gebruiksperiode en de verwachte totale gebruiksperiode van toepassing. Als de aanvullende prestatie is mislukt of als we beide soorten aanvullende prestaties hebben geweigerd, kunt u zich terugtrekken uit het contract of de koopprijs verlagen. Als u besluit om het contract te herroepen, ontvangt u de koopprijs terug na terugzending van het defecte product, rekening houdend met de vergoeding voor de waarde van het eerdere gebruik van het defecte product.

3) Wij wijzen op het volgende: Veel van onze motorsportonderdelen zijn - afhankelijk van het beoogde gebruik - ontworpen voor maximale prestaties en extreme belastingen met een korte levensduur. Deze onderdelen kunnen dus na korte tijd "opgebruikt" worden zonder dat er sprake is van een materiaalfout.

4. Indien geleverde artikelen duidelijke materiaal-, fabricage- of transportschade vertonen, verzoeken wij u deze gebreken onmiddellijk aan ons of aan de transporteur die de artikelen levert, te melden. De klant is hiertoe niet verplicht en is geen voorwaarde voor het indienen van uw claims. Wij kunnen echter anders geen aanspraak maken op de vervoerder. Naleving van bovenstaande bepaling heeft geen invloed op uw juridische claims, indien u als consument voor privédoeleinden heeft besteld.


§ 12 Beperking van de aansprakelijkheid
De Verkoper sluit zijn aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim, tenzij het gaat om schade door letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid of om garanties of om aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. Bovendien blijft de aansprakelijkheid voor plichtsverzuim, waarvan de uitvoering essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen, onaangetast. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door zijn plaatsvervangers.


§ 13 Bevoegde rechtbank
1) Plaats van uitvoering en jurisdictie voor beide partijen bij de overeenkomst is - indien de klant een handelaar is of om andere juridische redenen als handelaar is ingedeeld in het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) - de vestigingsplaats van onze onderneming, ook in wissel- en chequeprocedures.

2) In de betrekkingen met eindverbruikers binnen de Europese Gemeenschap kan ook het recht van de woonplaats van de eindverbruiker van toepassing zijn, op voorwaarde dat de bepalingen van het consumentenrecht bindend zijn. Als een particuliere eindverbruiker niet binnen de Europese Gemeenschap woont, is onze vestigingsplaats de plaats van vestiging.


§ 14 Adres/Imprint

Adres:
S-Performance GmbH - Buxtehuder Str. 112b - D-21073 Hamburg 
Telefoon 040/3999 211-8 - Fax 040/3999 211-9

Algemeen directeur: Bodo Schürmann
BTW-identificatienummer DE275815907
Belastingnummer: 15/142/13629

e-mail info@s-performance.net

In overeenstemming met de EU-verordening nr. 524/2013 bieden wij de volgende link naar de alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken (ADR-richtlijn): Naar het bemiddelingsbureau http://ec.europa.eu/consumers/odr/