Onze servicehotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Koppeling ontkoppelt niet

Als de koppeling niet wordt ontkoppeld, is de oorzaak niet noodzakelijk de koppeling zelf.

Hier kan bijvoorbeeld het pilotlager vast komen te zitten, defecten in het ontkoppelsysteem van de koppeling zijn ook vaak een probleem, of belangrijke installatie-instructies werden genegeerd.

Koppeling ontkoppelt niet - Controleer daarom:

 • Zijn bij de montage van de koppeling alle technische controlepunten opgevolgd?
 • Controleren van het ontkoppelingssysteem (instelling in orde? Versleten onderdelen zoals hydrauliek, leidingen, bevestigingspunten?).

Axiale uitloopafwijking van de koppelingsplaat te groot

Axiale uitloopafwijking van de koppelingsplaat te groot

Oorzaak:

 • Tijdens transport of bij montage van de koppeling verbogen, de axiale uitloopafwijking van ca. 0,5 mm is overschreden.

Resultaat:

 • De voorgeschreven hoogteslag van de drukplaat is niet meer voldoende om een volledige ontkoppeling te garanderen.

Opmerking:

Voor de montage moet elke koppelingsplaat altijd op axiale uitloop of laterale uitloop worden gecontroleerd.

Wrijvingscorrosie in het naafprofiel van de koppelingsplaat

Wrijvingscorrosie in het naafprofiel van de koppelingsplaat

Oorzaak:

 • Bij de montage van de koppelingsplaat is de naaf of de aandrijfas niet volgens de voorschriften gesmeerd.

Resultaat:

 • De koppelingsplaat blijft vastzitten op de ingaande as van de versnellingsbak en glijdt hier niet: de koppelingsvoering heeft hierdoor nog steeds contact met het wrijvingsvlak van het vliegwiel. In de eerste fase kan vervolgens een bokkende koppeling merkbaar worden.

Opmerking:

Gebruik altijd SACHS highperformancesmeervet, art.nr. 4200 080 050.

Naafprofiel van de koppelingsplaat beschadigd

Naafprofiel van de koppelingsplaat beschadigd

Oorzaak:

 • Montagefout, ingaande as van de versnellingsbak en naaf van de koppelingsplaat worden bij de montage met geweld samengevoegd (koppelingsplaat is bij de montage niet gecentreerd).

Resultaat:

 • De koppelingsplaat klemt en glijdt niet meer goed op de ingaande as van de versnellingsbak.

Opmerking:

Wanneer u de koppeling installeert, centreert u de koppelingsplaat met het vereiste gereedschap en schroeft u de aandrijfas voorzichtig in.

Koppelingsplaat bol (met een welving)

Koppelingsplaat bol met een welving

Oorzaak:

 • Vervorming als gevolg van ernstige oververhitting zijn stalen delen blauw geworden.
 • Montagefout, tijdens de montage is de naaf van de koppelingsplaat met geweld tegen de aandrijfas gestoten. De dragerplaat is door de aandrijfas verbogen.

Resultaat:

 • Het voorgeschreven loskomen van de koppelingsplaat is niet meer voldoende om de koppeling correct te ontkoppelen.

Opmerking:

Veroorzaakt ook ontkoppelingsproblemen door onvoldoende loskomen van de drukplaat.

Voeringsveren of meeneemplaat gebroken

Voeringsveren of meeneemplaat gebroken

Oorzaak:

 • Hoek of parallelle verplaatsing tussen de motor en de transmissie.
 • Defect of ontbrekend pilotlager.
 • Breuk door hefboomwerking, omdat de motor of de transmissie onbedoeld is neergelaten, terwijl de aandrijfas nog in de naaf van de koppelingsplaat zat.

Resultaat:

 • De axiale uitloopafwijking van de koppelingsplaat is te groot.

Het naafprofiel van de koppelingsplaat is uitgeklopt/braamvorming

Naafprofiel van de koppelingsplaat uitgeklopt

Oorzaak:

 • De ingaande as van de versnellingsbak heeft te veel speling of wordt niet geleid
 • Kantelbeweging door parallele of hoekverplaatsing tussen de motor en de transmissie door excentrische koppelingsklok en carterflens.
 • Het pilotlager is defect of ontbreekt

Resultaat:

 • De naaf van de koppelingsplaat is verkant of vastgelopen op de ingangsas van de versnellingsbak.

Opmerking:

Dit kan ook geluiden veroorzaken.

Koppelingsvoering afgeschilferd/overdrive

Koppelingsvoering afgeschilferd/overdrive

Oorzaak:

 • Bij met hoge rolsnelheid en lage versnelling met ingetrapt koppelingspedaal, heeft de koppelingsplaat de barstsnelheid overschreden.
 • Schakelfout - Verkeerd geschakeld van hoge naar lage versnelling.

Resultaat:

 • Er zijn fragmenten van de koppelingsvoering vastgelopen in de behuizing van het vliegwiel of de drukplaat.

Opmerking:

Deze schade is onafhankelijk van het motortoerental, dat afhankelijk is van het toerental van de hoofdas van de transmissie. Het barsttoerental van de koppelingsvoering is ongeveer tweemaal zo hoog dan het maximale motortoerental. Oververhitte voeringen barsten eerder.

De torsiedemper is door overbelasting vernield

Torsiedemper is door overbelasting vernield

Oorzaak:

 • Extreem onrond draaien van de motor/onjuiste motorinstelling.
 • Rijden met lage snelheid - Rijden met hoge versnelling bij lage snelheid en volle belasting. Door rijden op lage snelheid wordt de
  torsiedemper overbelast.
 • Een defect onkoppelingssysteem en boktrillingen beschadigen de torsiedemper.
 • Uitgeslagen verbindingen in de aandrijflijn
 • Omgekeerde koppelingsplaat

Resultaat:

 • Fragmenten van de koppelingsplaat worden naar buiten geslingerd en blijven vastzitten in de koppelingsvoering.

Vervormde of gebogen tangentiële bladveren

Vervormde of gebogen tangentiële bladveren

Oorzaak:

 • Extreme schuifbelasting als gevolg van
  • onjuist trekken (trekken in de 1e of 2e versnelling)
  • Schakelfout
  • Bedieningsfouten op de roller-/vermogenstestbank
 • Speling in de aandrijflijn (bijv. uitgeslagen Hardyplaat (BMW))
 • Bij het monteren van de koppeling verbogen
 • Onjuiste vergrendeling bij het vastschroeven van de koppeling

Resultaat:

 • Koppelingsdrukplaat ontkoppelt onvoldoende.

Membraanveer raakt bij het ontkoppelen de torsiedemper aan

Membraanveer raakt bij het ontkoppelen de torsiedemper aan

Oorzaak:

 • Toelaatbare koppelweg overschreden.
 • Onjuiste koppelingsplaat gemonteerd.

Resultaat:

 • Membraanveer neemt koppelingsplaat mee

Opmerking:

Veroorzaakt ook geluiden.

Membraanveerpunten/ontkoppelingshendels geslipt

Membraanveerpunten/ontkoppelingshendels geslipt

Oorzaak:

 • De motor is niet correct op de transmissie gecentreerd
 • Geleidebuis voor het koppelingsdruklager verbogen
 • Als gevolg van ontbrekende ontkoppeling van de lagerspeling, is het ontkoppelingslager geblokkeerd.
 • Het ontkoppelingslager draait moeilijk

Resultaat:

 • Blijvend excentrisch starten van de koppelingssysteem bij de membraanveerpunten boven de zelfcentrerende afmeting. Dit leidt tot slijtage door relatieve bewegingen. Hetzelfde verschijnsel kan zich ook voordoen bij ontkoppelingshendels.

Koppelingsdrukplaat gebroken/extreme oververhitting

Koppelingsdrukplaat gebroken - extreme oververhitting

Oorzaak:

 • Oververhitting van de drukplaat door overmatig laten slippen van de koppeling
 • Defecten in het ontkoppelsysteem, bijv. of ontbrekende speling van de koppeling of defecte koppeling-meeneemcilinder.
 • De koppeldrukplaat heeft te weinig aandrukvermogen
 • Slippen van de koppeling door versleten voeringen
 • Te veel olie of vet op de koppelingsvoering.
 • Te hoge vliegwieldiepte

Resultaat:

 • Drukplaat komt niet voldoende los.

Vervormde eindplaat (MX-drukplaten voor VW, Audi, Seat, Skoda)

Vervormde eindplaat, MX-drukplaten voor VW

Oorzaak:

 • Omgekeerde koppelingsdrukplaat gemonteerd.
 • Verkeerde positionering van de eindplaat/drukplaat op de vliegwielcentreerpennen.

Resultaat:

 • Het koppelingshuis is zo vervormd, dat de koppelingsdrukplaat niet meer voldoende kan loskomen.

De voordemper van de koppelingsplaat is kapot

Voordemper van de koppelingsplaat is kapot

Oorzaak:

 • Met geweld de naaf van de koppelingsplaat tegen de aandrijfas gestoten tijdens de montage.

Resultaat:

 • De ernstige vernietiging leidt tot uitval van de koppelingsfunctionaliteit.

Opmerking:

Torsiedempers met meerdere niveaus hebben een complexe filigrane opbouw. Ga daarom voorzichtig te werk bij het installeren.