Vår service Hotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Professionellt kopplingsbyte

Kopplingen är som en länk mellan motorn och transmissionen och är en oumbärlig komponent.

Kopplingsskiva nav profil skadad

Professionellt kopplingsbyte.
Som nästan varje komponent i bilen slits även kopplingen ut. När de enskilda delarna har nått slutet på sin livstid, måste man byta kopplingen.

Målet för ett kopplingsbyte är att byta ut kopplingen så att växlingarna återigen är perfekta.

Även om det egentligen är ett rutinjobb för varje verkstad, så visar analysen av många reklamerade kopplingar att montagefel inte kan uteslutas.

Att notera de viktigaste punkterna kommer att hjälpa till med att spara tid, pengar och irritation.

Rengöring av relevanta komponenter

Rengöring av relevanta komponenter

Vid ett kopplingsbyte måste motorn skiljas från växellådan. Se vid demontering av kopplingen till att motorn sitter fast ordentligt, då växellådan är ett viktigt stöd för den.

Rengör insidan av växellådshuset samt alla delar som tillhör kopplingen innan du monterar din nya SACHS Performance-koppling. Hit hör även styrhylsan för urtrampningslagret, urtrampningsgaffel och transmissionens ingångsaxel med kuggprofil.

På så vis upptäcker du vid rengöring om enskilda komponenter är slitna. Dessa kan eventuellt påverka din nya kopplings beteende vid urtrampning negativt. Om detta är fallet, måste dessa delar bytas ut innan kopplingen monteras.

Axialkastprovning av kopplingslamellen

Axialkastprovning av kopplingslamellen

SACHS-kopplingar tillverkas i enlighet med senaste produktionsstandard. Dock har de lätta konstruktionerna av bilar även påverkan på kopplingen. De "magra" skivorna reagerar med sidokast vid ovarsam hantering. Detta snabbt ske under transport till verkstaden eller vid ovarsam hantering. Var uppmärksam på förpackningens skick – är transportförpackningen skadad, bör du kontrollera varje komponent noggrant.

Även om varje enskild kopplingslamell kontrolleras för frigång hos ZF Sachs, bör kopplingslamellen i princip provas för sidokast innan montering av kopplingen (s.k. axialkastprovning) Axialkastet får inte väsentligen överstiga 0,5 mm, annars blir det svårt eller t.o.m. omöjligt att växla.

Centrera kopplingslamellen exakt

Centrera kopplingslamellen exakt

Toleransen mellan transmissionens ingående axel och navprofil hos kopplingslamellen är endast några få hundradels millimeter. Att centrera kopplingslamellen exakt, innan den utsätts för tryck från tryckplattan, underlättar installation av transmissionen. Så minimerar du risken att navprofil eller kopplingslamell stöts eller deformeras.

Redan minimal deformation av navet vid montering av växellådans ingående axel kan leda till problem vid urtrampning. Därför är det lika viktigt att inte använda våld när växellådsaxeln förs in in kuggringen på skivan.

Smörjning av navprofil

Smörjning av navprofil

Använd även på redan speciellt belagd navprofil, SACHS specialfett. Detta främjar långvarig växling och funktion hos din SACHS-koppling. Använd för applicering av fettet till exempel en tandborste eller en pensel.

Var noga med att ta bort överskott av klisterfettet En överfettad navprofil kan fetta kopplingsbeläggningen och leder till en slirande eller hackande koppling (fettläckage från navet). Rengör även friktionsytorna hos svänghjulet och kopplingens tryckplatta.