Vår service Hotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Orsak till kopplingsmissljud

Kopplingsmissljud som vissling eller klackning tyder inte automatiskt på ett fel hos din SACHS koppling.

Dessa symtom beror ofta inte på kopplingen, utan på dess omgivning. Högfrekvensljud uppstår ex.vis även med en icke-centrerad ingångsaxel hos transmissionens, excentriskt start av koppling-urtrampningsanordning eller av ett defekt styrlager.

Förekommande klackningsljud vid en belastningsförändring kan ex.vis uppträda när kopplingslamellen har en fördämpare. Förflyttningen hos fjädrarna i sina lager är inte ett fel hos kopplingen. Denna rörelsefrihet möjliggör dämpningen av rotationens likformighet hos motorn vid tomgång i förhållande till transmissionen. Här påverkas varken funktionen eller livslängden hos kopplingslamellen av detta ljud.

Dessutom kan installationen av fel komponent eller installation av kopplingslamell i felaktig monteringsläge orsaka missljud.

Stoppstift hos torsionsdämparen sliten

Stoppstift hos torsionsdämparen sliten

Orsak:

 • Körning med hög växel vid låg hastighet och full belastning. Vid sådan körning överbelastas torsionsdämparen.
 • Fel kopplingslamell
 • Mycket ojämn motorgång
 • Slitna leder i drivlinan

Resultat:

 • Överbelastning av komponenterna

Täckplattorna till torsionsdämparen avriven

Täckplattorna till torsionsdämparen avriven

Orsak:

 • Kopplingsklockan och vevhusets fläns inte centrerade, tumlande rörelse orsakad av vinkel- eller parallellförskjutning mellan motor och transmission
 • Saknad eller defekt styrlager, transmissionens huvudaxel inte styrd

Resultat:

 • Lösa komponenter rör vid intilliggande delar.

Anmärkning:

Vanligtvis leder också till separationssvårigheter hos kopplingen.

Spårformad bearbetning på urtrampningsanordning / kragring sliten

Spårformad bearbetning på urtrampningsanordning

Orsak:

 • Excentrisk start hos urtrampningsanordningen orsakad av parallellförskjutning
 • Urtrampningslager trögrörligt
 • Felaktigt spel
 • Styrrör inarbetat
 • Förbelastning av urtrampningslagret för låg (regel 80 -100 N)

Resultat:

 • Relativa rörelser orsakar missljud av varierande grad.

Navprofilen svårt skadad

Navprofilen svårt skadad

Orsak:

 • Profilen har frästs loss från navet genom grov motorgång.
 • Saknad eller defek styrlager
 • Parallell- eller vinkelförskjutning mellan motor och transmission
 • Vibrationsskador

Resultat:

 • Ingen förbindelse mellan motor och transmission

Anmärkning:

Leder i inledningsskedet till missljud.

Kopplingslamell har slitits bort från beläggningsfjädrarna

Kopplingslamell har slitits bort från beläggningsfjädrarna

Orsak:

 • Kopplingsklockan och vevhusets fläns inte centrerade, tumlande rörelse orsakad av vinkel- eller parallellförskjutning mellan motor och transmission.
 • Defekt eller saknat styrlager, transmissionens huvudaxel inte styrd.
 • Transmissions sänktes under monteringen.

Resultat:

 • Ingen förbindelse mellan motor och transmission

Anmärkning:

Leder i inledningsskedet till separationssvårigheter och missljud.