Vår service Hotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Orsaker till slirande kopplingar

Orsakerna till slirande koppling varierar.

En slirande koppling kan ha olika orsaker. I tillägg till kopplingens tryckplatta och kopplingslamellen, är koppling-urtrampningsanordningen ofta orsaken. Andra felkällor kan vara ett felaktigt bearbetat svänghjul eller installation av fel koppling.

Kontrollera därför:

 • Förslitning på urtrampningsanordningen, lättlöpande, inställning
 • Tilldelning av kopplingskomponenter till fordonet
 • Svänghjulet rätt bearbetat

Beläggningar slitna ner till nitarna

Beläggningar slitna ner till nitarna

Oorzaak:

 • Beläggningsslitage – normalt slitage på grund av driftsförhållandena
 • Hög startfrekvens / operatörsfel
 • Fordonet fortsatte köras trots slirande koppling
 • Körfel – för lång slirning av kopplingen
 • Kopplingsmanövrering trög
 • Defekt urtrampningsanordning eller manöveranordning inte korrekt inställd eller justerad
 • Fel koppling

Resultaat:

 • Inte full kontakttryck på kopplingens tryckplatta

Beläggningar mycket oljiga eller fettiga

Beläggningar mycket oljiga eller fettiga

Oorzaak:

 • Nav överfettat – överflödigt fett på transmissionsaxelns tänder har inte tagits bort (därigenom fettläckage från navet)
 • Axeltätning på motor eller transmission defekt
 • Läcka på det hydrauliska manöverorganet

Resultaat:

 • Minskning av friktionsvärden hos beläggningarna

Bränt respektive upplöst kopplingsbeläggning

Bränt respektive upplöst kopplingsbeläggning

Oorzaak:

 • Ständig slirning av kopplingen
 • Igångkörning i för hög växel
 • Oljiga beläggningar (defekt axeltätningsring)
 • För låg kontakttryck hos kopplingens tryckplatta
 • Brister hos urtrampningsanordningen – inget kopplingsspel, därför trögt
 • Inoljning / fettning
 • Svänghjulet för djupt

Resultaat:

 • Beläggningsbindemedlet har allvarligt skadats genom överhettning

Spår i beläggningen på svänghjulssidan hos kopplingslamellen

Spår i beläggningen på svänghjulssidan hos kopplingslamellen

Oorzaak:

 • Svänghjulet förnyades inte
 • Slitbanan på svänghjulet har inte bearbetats

Resultaat:

 • Minskade friktionsvärden hos kopplingsbeläggningen

Anmärkning:

Hos en ny kopplingslamell bär beläggningen till en början endast på utsidan (större friktionsradie på grund av skyddat bearbetad friktionsyta hos tryckplattan). Därmed levererar nya delar full överföringseffekt redan innan den fullständiga inkörningen. Kvalitetsegenskap! Inget fel!

Kopplingstryckplatta överhettad

Kopplingstryckplatta överhettad

Oorzaak:

 • Ständig slirning av kopplingen
 • Beläggningens tjocklek under slitagegränsen
 • Inoljning / fettning
 • Saknat spel i urtrampningslager
 • Brister hos urtrampningsanordningen – inget kopplingsspel, därför trögt
 • Kopplingen körde delvis i urkopplat tillstånd
 • Alltför stort djup hos svänghjulet – fel i bearbetningen

Resultaat:

 • Minskning av friktionsvärden hos beläggningarna. På grund av det låga kontakttrycket överskrids värmekapaciteten med den konstanta glidning hos kopplingen. Följden är en överhettning.

Membranfjäderspets har körts in

Membranfjäderspets har körts in

Oorzaak:

 • Manövreringsanordningen sliten, till följd av saknad spel i urtrampningsanordningen är urtrampningslagret blockerat
 • Styrrör inarbetat
 • Urtrampningslager trögt, förbelastning av urtrampningsanordning för stor

Resultaat:

 • Verkan från tryckkraften blockeras av den fasthängda urtrampningsanordningen resp. delvis upphävs av den höga förbelastningen.

Membranfjäder hos tryckplattan bruten

Membranfjäder hos tryckplattan bruten

Oorzaak:

 • För högt tryck och / eller kraftigt överskridande av tillåtna rörelseavstånd.

Resultaat:

 • Kontakttryck på membranfjäder har inte längre den konstruktionsdimensionerande storleken.

Anmärkning:

Orsakar också separationsproblem på grund av för litet avstånd hos kopplingens tryckplatta.

Styrkammen har inarbetats i steg

Styrkammen har inarbetats i steg

Oorzaak:

 • Ständig eller excentrisk start av urtrampningslagret på frigöringsringen resp. på urtrampningsspaken.

Resultaat:

 • Kontakttrycket verkar inte längre, därför att urkopplingsspaken fastnar på styrkammen under inkoppling.