Vår service Hotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Koppling SACHS

Tips för korrekt användning, installation och diagnos.

Installera koppling
Installera koppling

Installera koppling

Nuvarande bilmodeller med manuell växellåda är nästan alltid utrustde med en friktionskoppling. Det är ett system som består av svänghjul (motorsidan) och kopplingens tryckplatta (drivsidan). Däremellan sitter kopplingslamellen med sina friktionsbelägg. Under körning är kopplingen inkopplad, svänghjulet och tryckplattan pressas mot varandra med stor kraft – således är motorn och växellådan förbundna. Vid växling skiljs denna förbindning tillfälligt åt genom att koppla ur. Kopplingen är föremål för slitage, så att det oavsett fordon förr eller senare krävs ett kopplingsbyte.

För att undvika skador på dubbelmassesvänghjulet, bör en defekt koppling snabbt bytas ut.

Mer information

Kontrollera kopplingslamellerna
Kontrollera kopplingslamellerna

Kontrollera kopplingslamellerna

SACHS-kopplingar är gjorda av material i hög kvalitet och är alltid i framkant av tekniken. SACHS står för prestanda och tillförlitlighet.

En bristande omsorg hos transportören kan leda till att även en ny SACHS kopplingslamell anländer till dig skadad. Därför rekommenderar ZF Sachs att även kontrollera nya kopplingslameller innan installation i ditt fordon.

Mer information

Fetta in navprofil vid kopplingslamellerna
Fetta in navprofil vid kopplingslamellerna

Fetta in navprofil

Kopplingslamellen måste lätt kunna förflyttas på transmissionens ingångsaxel. För detta krävs smörjning av navprofilen med ett speciellt högpresterande fett.

Endast en kopplingslamell med optimalt smord navprofil säkrar ihållande korrekt funktion hos din SACHS Performance-koppling.

Mer information

Kopplingsmissljud
Kopplingsmissljud som vissling eller klackning tyder inte automatiskt på ett fel hos din koppling.

Kopplingsmissljud

Kopplingsmissljud som vissling eller klackning tyder inte automatiskt på ett fel hos din SACHS koppling. Dessa symtom beror ofta inte på kopplingen, utan på dess omgivning.

Förekommande klackningsljud vid en belastningsförändring kan ex.vis uppträda när kopplingslamellen har en fördämpare. Transmissionsljud vid tomgång kan uppstå när centrifugerat fett hindrar dämpningen av motorvibrationer i området runt navet.

Mer information

Kopplingen rycker
Kopplingen rycker

Kopplingen rycker

Med ryckning avses svängningar som uppträder under glidfasen hos kopplingen i fordonets drivlina och som genereras i området för kopplingen.

När kopplingen rycker, så behöver inte nödvändigtvis din SACHS-koppling vara defekt. En dålig justering av motorn eller också ett slitet motorlager kan vara orsaken som förhindrar en ren in- och urkoppling av din koppling.

Kontrollera även artikelnummer. - Orsaken kan också ligga i installationen av fel kopplingslamell.

Mer information

Kopplingen slirar
Kopplingen slirar

Kopplingen slirar

Om du vill kontrollera om din SACHS-koppling slirar, starta motorn och dra åt handbromsen. Tryck ner kopplingen, lägg i treans eller fyrans växel och tryck på bromsen. Släpp nu kopplingen mycket långsamt. Så kan du avgöra om din koppling slirar under acceleration. Om motorn inte stryps, föreligger nästan säkert en kraftig nötning av kopplingslamellen.

Orsakerna till slirande koppling varierar. I tillägg till kopplingens tryckplatta och kopplingslamellen ligger orsaken ofta i urtrampningsanordningen. Andra orsaker kan vara fel koppling eller ett felaktigt bearbetat svänghjul.

Mer information

Kopplingen delar sig
Kopplingen delar sig

Kopplingen delar sig

Om kopplingen inte är ren eller inte alls separerar, har fordonet framdrivning trots urtrampad koppling, tillsammans med kraschande missljud under kopplingen.

Orsaken ligger inte nödvändigtvis hos själva kopplingen. Ofta hittas orsaken hos urtrampningsanordningen. Likaså kan styrlagret ha fastnat och viktiga monteringsanvisningar har ignorerats.

Innan demontering av kopplingen kan du göra en snabb test: Starta motorn, lägg in backväxeln och växla igenom alla växlar. Uppstår det missljud i transmissionen, då är din koppling defekt.

Mer information

Kontrollera svänghjulet (dubbelmassesvänghjul)
Kontrollera dubbelmassesvänghjul

Kontrollera svänghjulet

Ett dubbelmassesvänghjul är ett hjul med en integrerad torsionsvibrationsdämpare. Detta förhindrar att torsionsvibrationer från motorn inte överförs till drivlina och transmission. I allmänhet är tekniken hos ett SACHS-dubbelmassesvänghjul underhållsfri. Eventuella skador kan utgå från såväl en trasig koppling eller också vara orsakade av motorn. Det senare gäller.

Är en defekt i dubbelmassesvänghjulet överhängande, börjar först sökandet efter möjliga orsaker. Om möjligheten till feldiagnos hos svänghjulet i den installerade formen inte är tillräcklig, då kan dubbelmassesvänghjulet även kontrolleras visuellt eller mekaniskt. Ett demonterat dubbelmassesvänghjul kan enkelt kontrolleras med enkla medel i varje bilverkstad. Här handlar det enbart om rätt provmetod.

Mer information