Vår service Hotline: (Mo-Fr 09:30-17:00 CET) +49 40 3999 2118

Fördelar med Race Koppling SACHS RCS

Jämförelse mellan serie- och race kopplingar

Följande exempel syftar till att visa inverkan av kopplingens diameter och vikt på fordonsmassan. En en-lamell-240 mm-seriekoppling (GMF 1/240) hos Audi RS4 jämförs med RCS 2/200 Sinter-Pad och RCS 3/140 Carbon-koppling.

Diagram 1 visar att race koppling överför ett högre vridmoment trots den mindre diametern.

Race Koppling Fördelar

Med race koppling RCS 2/200 Sinter-Pad uppnås avsevärda fördelar i massa och masströghet Vikten reduceras med cirka 40 % och masströghetsmomentet med cirka 50 % jämfört med seriekopplingen.

RCS 3/140 Carbon-kopplingen ger en viktfördel av ungefär 70 % och en minskning av masströghetsmomentet med cirka 90 % jämfört med seriekopplingen GMF-1/240.

Dessa resultat visar hur stor viktbesparingen kan vara när en seriekoppling byts ut till en SACHS RCS-racingkoppling.

Reducering av massan hos vevaxeln

Vid första anblicken skulle man kunna tro att massan hos en koppling (5-10 kg) i förhållande till massan hos fordonet som skall accelereras (1000 kg) är försumbar. Här förbises ofta utväxlingen.

Om exempelvis kopplingen har ett masströghetsmoment på 0,061 kgm2, så påverkar detta vid en utväxling av 13,4:1 (utväxlingsförhållandet i första växeln) på drivhjulet med 180-faldiga beloppet (13,42). Räknar man om masströghetsmomentet till fordonsmassa, så ger detta i första växeln en tilläggsvikt på ca. 145 kg som måste accelereras. Med minskande utväxling reduceras denna tröghetseffekt.

Med åtgärder för reducering av massan hos vevaxeln, vilket minskar masströghetsmomentet, förbättras accelerationsbeteendet hos fordonet betydligt i de lägre växlarna.